Hiện đại hóa hệ thống bảo hiểm lõi

Các công ty bảo hiểm nhận thấy rằng các hệ thống cốt lõi, như hệ thống đánh giá rủi ro, quản lý đơn bảo hiểm, xử lý bồi thường, v.v. hiện nay đang dần lỗi thời. Hiện đại hóa các hệ thống kế thừa cho phép họ điều chỉnh các chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu, tận dụng công nghệ mới và cải thiện việc cung cấp sản phẩm. Nền tảng của việc hiện đại hóa hệ thống cốt lõi là sự chuyển đổi từ cơ sở mã và phần cứng được kiểm soát chặt chẽ thành các ứng dụng đám mây được mô-đun hóa, trong đó các lớp truyền thống được chuyển đổi thành các thành phần chỉ sử dụng khi cần thiết. Tại Alpaca, chúng tôi làm việc với khách hàng để cung cấp các giải pháp kỹ thuật số toàn diện.

Dịch vụ tư vấn chiến lược/ IT

Những công ty đối thủ mới gia nhập thị trường và sự đổi mới trong chuỗi giá trị bảo hiểm đang chuyển hóa ngành bảo hiểm bằng những quan điểm mới, từ trải nghiệm kỹ thuật số và phân tích rủi ro đến InsurTech và hơn thế nữa. Vì vậy các công ty bảo hiểm cần khai thác sức mạnh của công nghệ và nắm bắt cơ hội mới để hợp lý hóa quy trình kinh doanh. Tại Alpaca, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bạn để phát triển chiến lược CNTT tập trung vào nhu cầu của doanh nghiệp. Từ việc đánh giá ban đầu đến thực hiện chiến lược bằng những hành động cụ thể, phương pháp tư vấn và kiến thức sâu rộng của chúng tôi sẽ đóng góp vào thành công của công ty bạn.

Dịch vụ cung cấp nhân sự

Không phải tất cả các tổ chức đều có nguồn lực CNTT và bộ kỹ năng cần thiết để triển khai công nghệ hoặc giải pháp phù hợp. Các dịch vụ CNTT chuyên nghiệp của Alpaca cung cấp các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề kinh doanh phức tạp nhất của bạn. Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn về các giải pháp phần cứng và phần mềm, đồng thời chia sẻ các kỹ năng vận hành cần thiết để đáp ứng các thách thức CNTT của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cùng làm việc với bạn để lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và hỗ trợ chiến lược CNTT, nhằm thực hiện thành công các dự án trong tương lai.