Về Chúng Tôi

Về Alpaca

Alpaca, tiền thân là công ty Unicorn Solutions, được thành lập vào năm 2014. Unicorn là đối tác chiến lược, đóng vai trò là nhà thầu phụ của một tập đoàn cung cấp CNTT toàn cầu cho ngành bảo hiểm. Nhiều dự án của Unicorn được thực hiện với các công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam (Bảo Việt, Bảo Minh) và các công ty insurtech tại Singapore (MyInsurer, Zensur, 360F).

Tháng 6 năm 2020, Alpaca chính thức được thành lập với nguồn nhân lực chủ chốt từ Unicorn, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp CNTT lõi cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam. Hiện Alpaca có 2 văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM

Cố vấn của chúng tôi

Nhân sự chủ chốt của Alpaca bao gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến ngành bảo hiểm bao gồm nghiệp vụ Bảo hiểm, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản lý kênh phân phối.

Tran Hong Hai
Cố vấn Chính
Vu Thuy Anh
Cố vấn Chuyển đổi Doanh nghiệp
Le Duc Linh
Cố vấn Tài chính - Kế toán
Hoang Minh Tuan
Cố vấn ngành Bảo hiểm/ Tái bảo hiểm
Rick Browne
Cố vấn Chuyển đổi số