Tuyển dụng

SENIOR JAVA DEVELOPER
  • Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  • SL cần tuyển: 1 người
  • Chức vụ: Nhân viên
  • Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
MIDDLE JAVA DEVELOPER
  • Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  • SL cần tuyển: 3 người
  • Chức vụ: Nhân viên
  • Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
JUNIOR .NET DEVELOPER
  • Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  • SL cần tuyển: 3 người
  • Chức vụ: Nhân viên
  • Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
SENIOR TESTER
  • Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  • SL cần tuyển: 1 người
  • Chức vụ: Nhân viên
  • Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
MIDDLE QC/ TESTER
  • Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  • SL cần tuyển: 1 người
  • Chức vụ: Nhân viên
  • Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm
  • Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
MIDDLE BUSINESS ANALYST
  • Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  • SL cần tuyển: 1 người
  • Chức vụ: Nhân viên
  • Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh