Bảo Hiểm

Product Builder

Ứng dụng Alpaca Product Builder for Insurance (“APBI”) của Alpaca giúp giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng. Các tính năng phát triển nâng cao của APBI thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp trong toàn bộ doanh nghiệp. Giao diện mới — kết hợp với hiệu suất được cải thiện — nâng cao trải nghiệm của lập trình viên cũng như người dùng cuối. Với thiết kế quản lý hồ sơ đơn giản, việc tái sử dụng dữ liệu linh hoạt, tính bảo mật, ứng dụng di động và mạng xã hội giúp kết nối với các ứng dụng nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng. Alpaca Product Builder for Insurance sử dụng các tính năng quản lý hồ sơ dựa trên giai đoạn, bao gồm khả năng thiết kế sản phẩm cốt lõi. Các công ty bảo hiểm có thể nhanh chóng xây dựng và duy trì các sản phẩm bảo hiểm, nhằm thích ứng với các nhu cầu kinh doanh hoặc điều kiện thị trường cần thay đổi.

Dịch vụ xử lý Bồi thường cho Bảo hiểm ô tô

Số hóa đang thay đổi cách chúng ta kinh doanh - khách hàng ngày càng được trao quyền, các quy trình được số hóa, các mô hình kinh doanh cần phát triển để theo kịp những thách thức mới. Bất cứ ngành nào cũng nhận thấy tầm ảnh hưởng của CNTT đến hiện tại và tương lai như số hóa, dữ liệu lớn hoặc Internet of Things (IoT). Những chủ đề này cung cấp cơ hội cho các mô hình kinh doanh mới, khách hàng mới và tối ưu hóa nội bộ. Các sự đe dọa như cạnh tranh mới và sự thay đổi hành vi cũng như kỳ vọng của khách hàng có thể biến thành cơ hội sinh lời cho doanh nghiệp.

Số hóa ngành bảo hiểm

Số hóa đang thay đổi cách chúng ta kinh doanh - khách hàng ngày càng được trao quyền, các quy trình được số hóa, các mô hình kinh doanh cần phát triển để theo kịp những thách thức mới. Bất cứ ngành nào cũng nhận thấy tầm ảnh hưởng của CNTT đến hiện tại và tương lai như số hóa, dữ liệu lớn hoặc Internet of Things (IoT). Những chủ đề này cung cấp cơ hội cho các mô hình kinh doanh mới, khách hàng mới và tối ưu hóa nội bộ. Các sự đe dọa như cạnh tranh mới và sự thay đổi hành vi cũng như kỳ vọng của khách hàng có thể biến thành cơ hội sinh lời cho doanh nghiệp. Chúng ta có thể thấy tác động đến tất cả các lĩnh vực trong ngành bảo hiểm: nhân thọ, phi nhân thọ, tái bảo hiểm và bảo hiểm sức khỏe.